PRZED
CZYSZCZENIEM

PO
CZYSZCZENIU

PRZED
CZYSZCZENIEM

PO
CZYSZCZENIU

PROCES CZYSZCZENIA

 

Gromadzące się w filtrze cząsteczki sadzy powodują jego stopniowe zapychanie i utratę wydajności.

 

W momencie osiągnięcia przez filtr krytycznego poziomu zabrudzenia komputer pokładowy sygnalizuje błąd w układzie oczyszczania spalin i konieczna jest wymiana lub czyszczenie filtra cząstek stałych.


OCENA STANU FILTRA

Zapchany filtr należy zdemontować z układu wydechowego auta (należy pamiętać o usunięciu wszelkich czujników) i dostarczyć do naszej pracowni osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty (możliwy odbiór i dostawa filtra przez naszego pracownika w promieniu 10km od naszej pracowni). Możliwe jest również umówienie demontażu i montażu we współpracującym z nami warsztatem samochodowym. Przed regeneracją filtr poddawany jest oględzinom w celu oceny stanu fizycznego (filtr nie może być uszkodzony mechanicznie), stopnia niedrożności i kwalifikowany jest do regeneracji.

CZYSZCZENIE

Jeśli filtr został zakwalifikowany do regeneracji instalowany jest wewnątrz urządzenia FLASH CLEANER MACHINE, które przeprowadza kompleksowe czyszczenie. Cały proces monitorowany jest przez elektroniczny system urządzenia, który zapewnia bezpieczeństwo procesu i gwarantuje skuteczność.

RAPORT CZYSZCZENIA FILTRA

W końcowej fazie procesu regeneracji urządzenie FLASH CLEANER MACHINE sprawdza skuteczność przeprowadzonego czyszczenia poprzez pomiar przepływu powietrza i ciśnienia. Wynik testu w formie wydruku przekazywany jest klientowi wraz z filtrem.

ZWROT FILTRA

Filtr po regeneracji można odebrać osobiście w naszej pracowni. Oferujemy dowóz wyczyszczonego filtra przez naszego pracownika bez dodatkowych kosztów w promieniu 10km od naszej pracowni. Klientom z całej Polski oferujemy wysyłkę filtra w cenie czyszczenia.

JEDNO URZĄDZENIE
DO WSZYSTKICH FILTRÓW!